PKN
Protestantse Gemeente te Engwierum
 
Geandewei Geandewei
Protestantse Gemeente Ingwierrum 04-2024

Protestantse gemeente
Predikant         : Ds. J. Stander, Westerdiepswal 4, 9291 CH Kollum
                          Tel.: 06 23756571, E: johanstander1956@gmail.com
Voorzitter         : W.M. de Graaf, De Buorren 18, 9132 LX Ingwierrum
                          Tel.: (0511) 408807, E: w.m.degraaf@knid.nl
Scriba              : vacant
                        : E: scribapgengwierum@gmail.com
Website           : www.kerkengwierum.nl

Zondag 25 februari  
Geen dienst in onze dorpskerk.
10.00 uur: KinderKerk (verplaatst van 18-2 naar 25-2).
    Thema: jouw ongelofelijke, verbazingwekkende, fantastische lichaam.

Zondag 3 maart
 9.30 uur: Da. L. Cnossen uit Oudwoude/Westergeest.
Collecte : 1e collecte Diaconie
               2e collecte Kerk
Organist: dhr. R. Huijzer

Van de kerkenraad

Inspiratiebeurs
We waren er niet van op de hoogte gebracht, maar gelukkig waren ds. Johan Stander en Marga bereid om namens onze gemeente naar de Inspiratiebeurs in De Herberg te Dokkum te gaan. Deze werd georganiseerd door de regionale samenwerkende gemeentes met als thema “Waar sta jij voor?” en het doel om elkaar als verschillende gemeenteleden te ontmoeten en te inspireren rond het gemeente-zijn,

Veertigdagentijd
Op woensdag 14 februari (Aswoensdag) startte de veertigdagentijd. De tijd waarin we op weg gaan naar Pasen. In de veertigdagentijdkalender staan inspirerende woorden voor iedereen die op zoek is naar ruimte voor God  (te bestellen op www.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender).

Jongeren 18-25 jaar
Voor deze groep wordt door Nijkleaster een boeiend weekend georganiseerd, bedoeld om “op adem te komen”.  Ben je geïnteresseerd, kijk dan op de folder en de website.Pastoraat
Wie graag pastorale zorg ontvangt en/of op zoek is naar een goed gesprek kan contact opnemen met ds. Johan Stander (zie contactgegevens). Dominee wil een dominee zijn voor het gehele dorp. Schroom niet wanneer je merkt dat een gesprek fijn zou zijn.

Uit de veertigdagenkalender:

“Zoek de wegen van de wijsheid,
Die de schepping dansend groet.
Blijf haar volgen, schenk haar aandacht,
Proef haar woorden, juist en goed.
Wijsheid baant het pad naar vrede,
Doet ons voor wat liefde doet.

Lied 849:1 (te beluisteren via petrus.protestantsekerk.nl/lied849)

Kopij
De volgende Geandewei verschijnt vrijdag 8 maart 2024. Kopij kan aangeleverd worden t/m vrijdag 1 maart 2024 via de mail. E: scribapgengwierum@gmail.com
terug
 
 
 
Kerkdienst

Om de 2 weken, is er om 9.30 uur Kerkdienst in de PKN kerk.
 
BELEIDSPLAN
Beleidsplan van de Protestantse Kerk in Ingwierrum:

Beleidsplan 2019-2023

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.