PKN
Protestantse Gemeente te Engwierum
 
Geandewei Geandewei

Predikant :  Vacant
Voorzitter :  Dhr W.M. de Graaf, de Buorren 18  9132LX Engwierum.
                    Telefoon 0511- 408807          E. w.m.degraaf@knid.nl
Scriba:        Mevr B.de Haan, Bûtendykswei 54
                    Telefoon 061223 78 89,
Email:          scriba.pkn.engwierum@gmail.com
 
Website:     www.kerkengwierum.nl


Engwierum 11- 2021Zondag 6 juni
09.30 uur ds J.Stander,  Kollum
1e collecte Diaconie
2e collecte Kerk


Zondag 13  juni
09.30  uur  Mevr A. Plantinga,  Ee
1e  collecte is voor de Diaconie
2e  collecte gaat naar de Kerk
In deze dienst maakt Mevrouw Plantinga gebruik van een laptop en scherm.

Vanuit de Kerk

  1. Rondom de diensten


Na het aangekondigde besluit van de overheid om per 4 juni meer versoepelingen in te voeren heeft de kerkenraad besloten om op zondag 6 juni de diensten weer te gaan opstarten. Of we dan al mogen zingen is op het moment van schrijven nog niet bekend. Dit zal echter duidelijk gemaakt worden bij het aanvangen van de dienst. Ook zullen de geldende richtlijnen nog gehanteerd worden, zoals afstand houden en handen desinfecteren. In ieder geval zijn wij verheugd dat het gewone leven weer voorzichtig opgepakt kan worden.


Dinsdag 25 april is de nog niet geheel voltallige kerkenraad weer bijeen geweest.
Zij dankt u hartelijk voor het invullen van de stembriefjes waarop een keuze kenbaar gemaakt kon worden voor de vacatures van Kerkrentmeester en Diaken. En we hopen dat de mensen op wie gestemd is, het ambt zullen aanvaarden, want het is een dankbare taak om hier invulling aan te geven. En natuurlijk willen we voor een goede vertegenwoordiging graag een zo voltallig mogelijke raad.

Kerkrentmeesters
Het project grafzerken ruimen is al een tijdje gaande. Inmiddels zijn er ruim 60 graven geruimd.
De kerkrentmeesters hebben aangekondigd om na het ruimen de omgeving van het kerkhof te gaan renoveren. Dit zal bestaan uit het volgende:

-Het her-straten van het pad naar het Lokaal
-Verwijderen van betontegels en gestort beton voor de ingang van het Lokaal en  gaat        afgewerkt worden met straatklinkers
 -Aanbrengen van 10 stuks fietsenstandaard voor het Lokaal.

 -Vervangen van de bestrating langs de sloot aan de noordzijde
 -Opnieuw plaatsen van het hekwerk aan het Tsjerkepaad
 -Geheel uitvlakken van het hof en deze weer afwerken met gras.


Wanneer al het bovenstaande is uitgevoerd door bouwbedrijf Kramer uit Metslawier en het kerkhof er ook weer netjes bij ligt, hebben we een mooi gezicht over kerk en hof en veilig bewandelbare paden.
In het kader van duurzaamheid kunnen deze herstel werkzaamheden weer jarenlang mee.

Pastoraal
Jarig

D.V. 3 juni hoopt mevr F. Algra haar verjaardag te mogen vieren, en een dag later
op 4 juni hoopt dhr K  Mollema beiden van De Kampen, zijn geboortedag te gedenken,
Namens de gemeente wensen we hen een prachtige dag toe en Gods zegen voor de toekomst.

Verhuisd
Mevrouw M. Agzibagli-van der Heide is intern verhuisd, van de Kampen 15 naar de Dobbe 7
Het is een verhuizing op loopafstand maar we hopen dat ze hier ook een goede tijd mag krijgen.

Ongeval
Mevrouw Tjitske Veendorp-de Braak is onlangs zo ongelukkig ten val gekomen dat zij opgenomen moest worden  in het ziekenhuis in Drachten. Daar werden scheurtjes in het bekken geconstateerd waarop zij voor herstelling naar De Waadwente in Dokkum is overgebracht.
Het is begrijpelijk dat hier veel tijd mee gemoeid zal zijn, maar we hopen dat alles zodanig verloopt dat Tjitske gauw weer naar haar eigen huis terug mag keren. Een kaartje doet wonderen, daarom hier haar adres:

T. Veendorp-de Braak,
Verpleeghuis De Waadwente
Afd   Aak/Botter   kamer  15
Birdaarderstraatweg 68
9101 DA Dokkum


We wensen allen die in verpleeghuizen of verzorgingshuizen verblijven veel kracht en goede moed toe. Wetende dat de tijd die achter ons ligt ons beperkt heeft door het corona virus en daardoor erg zwaar is geweest.  Maar door de reeds aangekondigde versoepelingen en in ruime mate gevaccineerde mensen ziet de toekomst er weer wat hoopvoller uit. Ook de mensen die thuis belast zijn met alle gevolgen van corona of anders ziek zijn willen wij heel veel kracht en sterkte wensen. Wij wensen allen Gods liefde toe, ook voor de jarigen.

Kopij
De volgende Geandewei verschijnt over twee weken op 18 juni.
Kopij is van harte welkom, en kan aangeleverd worden bij Gerda Meter de Buorren 10 of digitaal pgengwierum@geandewei.nl tot 12 juni
 

terug
 
 
 
Kerkdienst

Elke zondag, 9.30 uur Kerkdienst in de PKN kerk.
 
BELEIDSPLAN
Beleidsplan Dicht bij het hart

Beleidsplan voor de Dienstenorganisatie
van de Protestantse Kerk in Nederland.

Beleidsplan
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.